Репертоар

мк | en
ЈУЛИЕ ЦЕЗАР (RES PUBLICA ИЛИ COSA NOSTRA)

НУ Народен театар
датум: 23.06.2018
час: 20:00

РИЧАРД III

НУ Народен театар
датум: 24.06.2018
час: 20:00

ШЕКСПИР, СОНЕТ 66

НУ Народен театар
датум: 25.06.2018
час: 20:00

јасХАМЛЕТ

НУ Народен театар
датум: 26.06.2018
час: 20:00

ОТЕЛО – НЕЗАКОНСКА ЛИТУРГИЈА

Центар за култура
датум: 26.06.2018
час: 22:00

СОНОТ НА ВИЛИЈАМ

Центар за култура
датум: 27.06.2018
час: 19:00

РОМЕО И ЈУЛИЈА (НЕ ТРАГЕДИЈА)

НУ Народен театар
датум: 27.06.2018
час: 20:00

МАКБЕТ

НУ Народен театар
датум: 28.06.2018
час: 20:00

ЖЕНИТЕ НА ШЕКСПИР

Центар за култура
датум: 28.06.2018
час: 22:00

СТАНИСЛАВ СОЈКА

НУ Народен театар
датум: 29.06.2018
час: 20:00

КРАЛ ЛИР

Центар за култура
датум: 29.06.2018
час: 22:00

ЗИМСКА БАЈКА

НУ Народен театар
датум: 30.06.2018
час: 20:00