Актери

Македонски | Англиски
Митко Апостоловски

 

Душко Јовановиќ
Менка Бојаџиева

 

Јулијана Стефанова
Петар Мирчевски

 

Соња Ошавкова
Соња Михајлова

 

Петар Горко
Елена Мошевска

 

Петар Спировски
Валентина Грамосли

 

Огнен Дранговски
Иван Јерчиќ

 

Илина Чоревска
Мартин Мирчевски

 

Филип Мирчевски

Борче Ѓаковски

 

Николче Пројчевски
Викторија Степановска – Јанкуловска

 

Марјан Ѓорѓиевски

 

Маја Андоновска – Илијевски

 

Катерина Аневска – Дранговска
Александар Стефановски

 

Сандра Грибовска