За НТБ

„Детето сонува“ нова премиера на битолскиот театар. Приказна за едно патување на една мајка и едно дете кои бараат прибежиште по напуштањето на својот дом, откако војници го убиваат таткото и ги протеруваат мајката и синот. Тие запловуваат во пространиот океан на непознатото, молат за засолниште на еден сиромашен остров и желни се да се откажат од се’ освен од животот, чекајќи каков и да е спас.

текст и видео: tera.mk

Метафоричната приказна „Детето сонува“ на Левин премиерно во Народен Театар Битола.
За прв пат во Македонија се поставува претстава којашто зборува за овој проблем, проблемот на миграциите.

целиот текст: slobodnaevropa.mk

12 претстави за 6-тиот Битола Шекспир фестивал

целиот текст: www.tera.mk

Жесток, брутален и крвав „Јулие Цезар“ постави Златко Паковиќ на сцената на Битолскиот театар

целиот текст: www.mkd.mk

Осврт кон претставата „Јулие Цезар“ на Народен театар Битола: Памфлетот и „спектакуларната“ сегашност

целиот текст: www.nezavisen.mk

На 14.11.1944 година во зградата на Народниот театар во Битола била прикажана првата театарска претстава македонски јазик по ослободувањето. Нешто повеќе за стариот театар.

целиот текст: www.bitola.info/mk/