Репертоар

МК | EN

БЕЗ ПАНИКА

датум:04.12.2018
час: 20:00

КОКОШКА

датум: 05.12.2018
час: 20:00

АЖДЕР

датум: 06.12.2018
час: 20:00

 

АЖДЕР

датум: 07.12.2018
час: 20:00

 

КОЦКАР

датум: 11.12.2018
час: 20:00

 

ТРАГИЧНАТА ЉУБОВ НА ЕДНА ДЕВОЈКА

датум: 12.12.2018
час: 20:00

 

ГРЕТА ОД ФАУСТ

датум: 13.12.2018
час: 20:00

 

НО(Е)ВА МАКЕДОНИЈА

датум: 14.12.2018
час: 20:00

 

НО(Е)ВА МАКЕДОНИЈА

датум: 15.12.2018
час: 20:00