Репертоар

МК | EN

И КОЊИТЕ ГИ УБИВААТ ЗАР НЕ? - ПРЕТПРЕМИЕРА

датум: 16.03.2020
час: 20:00
голема сцена

И КОЊИТЕ ГИ УБИВААТ ЗАР НЕ? - ПРЕМИЕРА

датум: 17.03.2020
час: 20:00
голема сцена

АУДИЦИЈА

датум: 18.03.2020
час: 20:00
нова сцена

СИ БЕШЕ ЕДНАШ ВО ИДНИНАТА

датум: 19.03.2020
час: 20:00
голема сцена

СИ БЕШЕ ЕДНАШ ВО ИДНИНАТА

датум: 20.03.2020
час: 20:00
голема сцена

АУДИЦИЈА

датум: 21.03.2020
час: 20:00
нова сцена

НО(Е)ВА МАКЕДОНИЈА

датум: 23.03.2020
час: 20:00
голема сцена

НО(Е)ВА МАКЕДОНИЈА

датум: 24.03.2020
час: 20:00
голема сцена

СО ГЛАВАТА ВО ЅИД

датум: 25.03.2020
час: 20:00
нова сцена

СО ГЛАВАТА ВО ЅИД

датум: 26.03.2020
час: 20:00
нова сцена

АВГУСТ ВО ОКРУГОТ ОСЕЈЏ

датум: 27.03.2020
час: 20:00
голема сцена

АВГУСТ ВО ОКРУГОТ ОСЕЈЏ

датум: 28.03.2020
час: 20:00
голема сцена

АУДИЦИЈА

датум: 30.03.2020
час: 20:00
нова сцена

БАКХИ

датум: 31.03.2020
час: 20:00
голема сцена

За да го добивате репертоарот и други информации поврзани со НТБ, внесете ја вашата електронска адреса.