Репертоар

Македонски | Англиски

НОЌТА КОГА ЈА УБИВ МЕСЕЧИНАТА - ПРЕМИЕРА

датум: 19.02.2021
почеток: 20:00ч
голема сцена ”Блаој Стефановски – Баге”

НОЌТА КОГА ЈА УБИВ МЕСЕЧИНАТА - ПРЕМИЕРА

датум: 20.02.2021
почеток: 20:00ч
голема сцена ”Блаој Стефановски – Баге”

НОЌТА КОГА ЈА УБИВ МЕСЕЧИНАТА - РЕПРИЗА

датум: 24.02.2021
почеток: 20:00ч
голема сцена ”Блаој Стефановски – Баге”

НОЌТА КОГА ЈА УБИВ МЕСЕЧИНАТА - РЕПРИЗА

датум: 25.02.2021
почеток: 20:00ч
голема сцена ”Блаој Стефановски – Баге”

НОЌТА КОГА ЈА УБИВ МЕСЕЧИНАТА

датум: 05.03.2021
почеток: 20:00ч
голема сцена ”Блаој Стефановски – Баге”

НОЌТА КОГА ЈА УБИВ МЕСЕЧИНАТА

датум: 06.03.2021
почеток: 20:00ч
голема сцена ”Блаој Стефановски – Баге”

НОЌТА КОГА ЈА УБИВ МЕСЕЧИНАТА

датум: 12.03.2021
почеток: 19:00ч
голема сцена ”Блаој Стефановски – Баге”

НОЌТА КОГА ЈА УБИВ МЕСЕЧИНАТА

датум: 13.03.2021
почеток: 19:00ч
голема сцена ”Блаој Стефановски – Баге”

СО ГЛАВАТА ВO ЅИД

датум: 16.03.2021
почеток: 19:00ч
голема сцена ”Блаој Стефановски – Баге”

СО ГЛАВАТА ВO ЅИД

датум: 19.03.2021
почеток: 19:00ч
голема сцена ”Блаој Стефановски – Баге”

СО ГЛАВАТА ВO ЅИД

датум: 22.03.2021
почеток: 19:00ч
голема сцена ”Блаој Стефановски – Баге”

НОЌТА КОГА ЈА УБИВ МЕСЕЧИНАТА

датум: 26.03.2021
почеток: 19:00ч
голема сцена ”Блаој Стефановски – Баге”

НОЌТА КОГА ЈА УБИВ МЕСЕЧИНАТА

датум: 27.03.2021
почеток: 19:00ч
голема сцена ”Блаој Стефановски – Баге”

НОЌТА КОГА ЈА УБИВ МЕСЕЧИНАТА

датум: 31.03.2021
почеток: 19:00ч
голема сцена ”Блаој Стефановски – Баге”

НОЌТА КОГА ЈА УБИВ МЕСЕЧИНАТА

датум: 01.04.2021
почеток: 19:00ч
голема сцена ”Блаој Стефановски – Баге”

За да го добивате репертоарот и други информации поврзани со НТБ, внесете ја вашата електронска адреса.