Репертоар

Македонски | Англиски

ПОСЛЕДНАТА НОЌ - ИНТЕРФЕСТ БИТОЛА

датум: 06.10.2020
час: 20:00
голема сцена

СО ГЛАВАТА ВО ЅИД

датум: 10.10.2020
час: 20:00
голема сцена

ПОСЛЕДНАТА НОЌ

датум: 15.10.2020
час: 20:00
голема сцена

СО ГЛАВАТА ВО ЅИД

датум: 17.10.2020
час: 20:00
голема сцена

ПОСЛЕДНАТА НОЌ

датум: 22.10.2020
час: 20:00
голема сцена

СО ГЛАВАТА ВО ЅИД

датум: 29.10.2020
час: 20:00
голема сцена

СО ГЛАВАТА ВО ЅИД

датум: 31.10.2020
час: 20:00
голема сцена

За да го добивате репертоарот и други информации поврзани со НТБ, внесете ја вашата електронска адреса.