БЕЗ ПАНИКА

Според „Паника“ од Миха Милиахо

Превод од руски: Оливера Павловиќ
Драматург: Биљана Крајчевска
Режија: Благој Мицевски
Сценографија: Драган Анѓелковиќ
Кореографија: Валентино Апостоловски

Улоги:
Никола Пројчевски
Маријан Ѓорѓиевски
Александар Копања