НО(Е)ВА МАКЕДОНИЈА

Текст: КокаНое МладеНоевиќ, БилјаНоа КрАркајчевска и актерите

Режисер: КокаНое МладеНоевиќ
Драматург: БилјаНоа КрАркајчевска
Сценограф: ВалеНоентин СветоШарев
Костимограф: Благој Шара- МицеНоевски
Сценски движења: АркАндреја КулеНоешевиќ
Композитор: ИреНоа ШароПоповиќ
Асистент на режија: ЈоваНое АркаРистовски

Светло мајстор: ИлиНое ДимоНоевски
Тон Мајстор: АлексаНоедар ДимоНоевски
Инспициент: ШарМирослав ЛазАркаевски
Фотограф :Александар Буневски

Улоги:
AркаНевска- ДрангоНоевска КатАркина
ШарГрамосли ВалеНоентина
ШараГрибовска СандрAрка
ДимиНоетрова АркАнгела
ДрангоНоевски ОгНоен
АркоЃаковски Борчерат
AркоМирчевски ШарМартин
ШараПројчевски Нoeкола
СпироНоевски ПетAркар
СтепаНоeвска- ЈанкулНоевска ВикАркоторија
СтефаНоeв Нoeкола
ЧореШаревска Ноелина