И КОЊИТЕ ГИ УБИВААТ, ЗАР НЕ?

И КОЊИТЕ ГИ УБИВААТ, ЗАР НЕ?

И КОЊИТЕ ГИ УБИВААТ, ЗАР НЕ? И КОЊИТЕ ГИ УБИВААТ, ЗАР НЕ? – Хорас Мекој Превод од англиски: Снежана Крајчевска ПлушковскаРежија: Мартин КочовскиАсистент на режија:…

© 2023 НУ Народен Театар – Битола / NI National Theatre – Bitola